Zarządzanie transferem plików

Bardziej wydajny sposób zabezpieczenia transferu danych

Każda firma musi przesyłać ważne informacje w bezpieczny i szybki sposób, niezależnie od tego, czy chodzi o dane przesyłane wewnątrz firmy, czy też o dane wysyłane kluczowym klientom, dostawcom lub innym partnerom, z którymi firma współpracuje, często korzystając ze wspólnych procedur.

Zarządzanie transferem danych (MFT) jest odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoją firmy szukające łatwego w utrzymaniu podejścia do przesyłania plików między systemami oraz integracji systemów biznesowych.

Dlaczego Data Interchange MFT?

Data Interchange MFT oferuje najlepszy w swojej klasie poziom transferu plików dostosowany do aktualnych i przyszłych potrzeb klienta. System wyróżnia się inteligentną transformacją danych i trasowaniem, co umożliwia łatwe projektowanie i zarządzanie przesyłaniem złożonych plików oraz potrzebami związanymi z integracją procesu.    

Data Interchange to wiodący dostawca usług posiadający 27-letnie doświadczenie w zakresie elektronicznej wymiany danych (EDI) oraz rozwiązań e-biznesowych dla firm o zasięgu globalnym prowadzących działalność w obszarze motoryzacji, produkcji, logistyki oraz administracji lokalnej i centralnej.

Data Interchange dostarcza swoje rozwiązania w dziedzinie zarządzania komunikacją i transformacji danych ponad 4000 klientów na całym świecie zarówno w przedsiębiorstwach, jak i poza nimi, umożliwiając im współpracę z klientami, dostawcami i partnerami.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
+48 32 784 1236