MMOG-LE

Zwiększenie wydajności firmy

Materials Management Operations Guidelines/Logistics Evaluation (MMOG/LE) to globalny standard branżowy dotyczący najlepszych praktyk i narzędzi oceny. Został on opracowany wspólnie przez ODETTE i AIAG, organy normalizacyjne z branży motoryzacyjnej, w celu poprawy przez producentów wydajności procesów produkcyjnych, zakupowych i logistycznych pod kątem ograniczenia kosztów.

MMOG/LE jest wdrażany do łańcucha dostaw przez takie firmy jak Ford, GM czy Chrysler, przy czym tylko dostawcy, którzy posiadają certyfikat zgodności ze standardem MMOG/LE mogą otrzymać status preferowanego dostawcy.

Data Interchange jest członkiem ODETTE i AIAG oraz w aktywny sposób angażuje się w tworzenie standardów MMOG/LE. 

David specjalizuje się w automatycznej integracji procesów logistycznych łańcucha dostaw, korzystając z najlepszych praktyk EDI/B2B w zakresie produkcji.   David posiada 20-letnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej i jest zadeklarowanym zwolennikiem korzyści, które niesie ze sobą skuteczna implementacja praktyk roboczych MMOG/LE.   

Standard MMOG/LE wśród klientów

O korzyściach związanych z implementacją standardów MMOG/LE przez firmy, które są proszone o ich wdrożenie (lub od których przyjęcie tych standardów jest wymagane) nie mówi się zbyt często. Niemal wszystkie omawiane korzyści dotyczą producentów samochodów, którzy wprowadzają standard MMOG/LE w ramach swojego łańcucha dostaw. Przyjęcie najlepszych praktyk zgodnych ze standardami MMOG/LE wiąże się jednak z realnymi korzyściami, dzięki którym firmy stają się bardziej wydajne. Niektóre z nich wymieniamy poniżej:

  • Ograniczenie kosztów utrzymania zapasów
  • Zwiększenie dokładności i szybkości rozpoznawania wymagań klienta w zakresie planowania
  • Obniżenie kosztów starzenia się zapasów
  • Poprawa wydajności dostaw do klientów
  • Ograniczenie kosztów transportu premium

Standard MMOG/LE wśród dostawców

Zapewnienie zgodności ze standardami MMOG/LE wśród dostawców ma wyraźne uzasadnienie ekonomiczne.

  • Obniżenie kosztów utrzymania zapasów nawet o 50%
  • Obniżenie kosztów transportu premium nawet o 85%
  • Obniżenie kosztów starzenia się zapasów nawet o  80%
  • Poprawa wskaźnika dostaw do klientów lub taryf za usługi nawet o 15%

Sprawdzona metodologia pomaga naszym klientom we wprowadzaniu standardów MMOG/LE do łańcucha dostaw

Wielu producentów OEM próbowało bezskutecznie wprowadzić standard MMOG/LE do swojego łańcucha dostaw. Tylko niewielkiej grupie dostawców udało się spełnić wymogi standardu MMOG/LE. Aby zwiększyć zainteresowanie, firma Data Interchange uruchomiła interaktywne warsztaty informacyjne dotyczące standardu MMOG/LE.

Organizowane przez firmę Data Interchange interaktywne warsztaty informacyjne MMOG/LE trwają kilka dni i mają na celu przekonanie dostawców do przyjęcia standardu poprzez zapoznanie ich z korzyściami wiążącymi się z jego wdrożeniem, jak również poprzez opracowanie planu wprowadzenia standardu MMOG/LE z udziałem dostawców. 

"Podczas tego jednodniowego wydarzenia zdobyliśmy więcej informacji o korzyściach związanych z EDI i ERP niż kiedykolwiek przedtem."
Henkel
"Po raz pierwszy zetknęliśmy się z sytuacją, w której główny nacisk kładziono na korzyści dla dostawców a nie tylko dla producentów OEM."
MAGNA

Następne kroki

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
+48 32 784 1236