Data Interchange otrzymuje certyfikat PEPPOL Access Point na zamówienia publiczne online

2015-05-15
Data Interchange plc, wiodący dostawca rozwiązań integracyjnych B2B otrzymuje jeden z pierwszych certyfikatów PEPPOL Access Point na terenie Wielkiej Brytanii, dzięki czemu może oferować klientom dostęp do społeczności Paneuropejskiego systemu publicznych zamówień online (ang. Pan-European Public Procurement Online, PEPPOL). 
 
Certyfikat umożliwia nabywcom i dostawcom wymianę dokumentów zgodnych z PEPPOL za pomocą Zintegrowanej Sieci Dinet Data Interchange z dowolnym partnerami handlowymi podłączonymi do sieci PEPPOL, niezależnie od wykorzystywanego punktu dostępu. Zamiast wymieniać systemy będące w użyciu PEPPOL je łączy. Po podłączeniu do sieci PEPPOL nabywcy oraz ich dostawcy mogą się komunikować drogą elektroniczną.

Organizacje z sektora publicznego starają się zmniejszyć koszty procedury zaopatrzenia, w związku z czym PEPPOL cieszy się dużym zainteresowaniem w Europie. Strategia zamówień publicznych online opublikowana przez Departament Zdrowia w Wielkiej Brytanii w maju 2014 roku wymaga zastosowania systemu PEPPOL w obrębie Narodowej Służby Zdrowia (ang. National Health Service, NHS) w odniesieniu do wszystkich zamówień publicznych online i dostawców.

„PEPPOL jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym wygenerowanie oszczędności w ramach zamówień publicznych. Fakt, iż jesteśmy pierwszym dostawcą na terenie Wielkiej Brytanii oferującym PEPPOL Access Point jest wyrazem naszego zaangażowania na rzecz inicjatywy PEPPOL oraz roli, jaką odgrywamy w zakresie zamówień publicznych online”, powiedział Ewan Friend, dyrektor zarządzający w Data Interchange. „Dzięki systemowi certyfikacji PEPPOL nasi klienci mogą nawiązać współpracę z szerszą gamą nabywców, a zwłaszcza z organizacjami rządowymi i publicznymi.” 

PEPPOL to inicjatywa europejska, która zwiększa konkurencyjność dostawców i obniża koszty zaopatrzenia, a także umożliwia transgraniczną implementację zamówień publicznych online poprzez ułatwianie procedur przed i po udzieleniu zamówienia. Rozwiązanie to oferuje partnerom handlowym ustrukturyzowane i ujednolicone dokumenty elektroniczne oraz globalną sieć punktów dostępu PEPPOL do wymiany dokumentów. System skupia się na najbardziej złożonych elementach zamówień publicznych online, tj. dostarczanie katalogów online, zamówień online czy e-fakturowanie, więc dokumenty mogą być weryfikowane i przetwarzane za pomocą rozwiązań wdrażających obowiązkowe  Specyfikacje w zakresie interoperacyjności biznesowej PEPPOL.