Weland

Elastyczne i oszczędne rozwiązanie EDI, działalność w różnych sektorach

Weland to rodzinna firma produkcyjna, która powstała w 1947 roku i początkowo specjalizowała się w produkcji wyrobów metalowych. Weland, który zaczynał jako mała grupa produkcyjna z czasem stał się firmą posiadającą 17 filii w wielu różnych branżach. Portfel firmy obejmował różnego rodzaju klientów, więc Weland zaczął mieć coraz większe trudności ze spełnianiem ich potrzeb w ramach dotychczasowego systemu EDI.

Rozwiązanie Data Interchange

Weland zwrócił się do Data Interchange, szukając jednego rozwiązania, które mogłoby wesprzeć kilka procesów w różnych branżach przy obniżonym koszcie. Data Interchange połączyło usługi wymiany komunikatów oferowane w ramach platformy Odex Enterprise oraz globalną łączność zintegrowanej sieci Dinet, aby stworzyć rozwiązanie, które mogło zmienić procesy biznesowe firmy.

Data Interchange stworzyło pojedyncze i bezpieczne połączenie z siecią Dinet z systemu ERP firmy Weland i zarządzało całą konfiguracją wszystkich połączeń klientów. Dzięki ograniczeniu złożoności rozwiązania EDI w firmie, wiele spośród filii Weland mogło współpracować ze swoimi klientami i wyeliminować niepotrzebne koszty związane z łańcuchem dostaw.

Określenie możliwości wprowadzenia dodatkowych ulepszeń: E-fakturowanie i zamawianie towaru 

Po udanym wdrożeniu rozwiązania EDI Data Interchange Weland dostrzegł możliwość wprowadzenia dalszych ulepszeń w zakresie wydajności firmy poprzez przyjęcie systemu e-fakturowania w relacjach z klientami i dostawcami celem skrócenia cyklu płatności. W sytuacji, gdy osiem spośród siedemnastu filii firmy Weland zaczęło stosować e-fakturowanie, wszystkie koszty materiałów biurowych i wysyłki pocztowej oraz koszty administracyjne związane z tradycyjnym sposobem fakturowania uległy znacznemu obniżeniu. 

Weland potrzebował również systemu do wysyłania dokumentów IFTMIN, w przybliżeniu 200 razy dziennie, aby spełnić swoje potrzeby w zakresie transportu. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, Data Interchange dodała do rozwiązania nową funkcję związaną z zamawianiem, która była zintegrowana z dotychczasowym systemem ERP, przenosząc cały proces zamawiania do firmy w ciągu 6 miesięcy.  

Rozwiązanie Data Interchange pozwoliło stworzyć solidną platformę dla przyszłego rozwoju i poprawy wydajności firmy. Håkan Andersson, menedżer ds. IT w firmie Weland, powiedział: „Wybraliśmy Odex Enterprise ze względu na ogromną elastyczność tej platformy, dzięki której możemy współpracować z partnerami z różnych branż, spełniając wymagania naszych klientów w zakresie integracji. To rozwiązanie przyczyniło się do sukcesu naszej firmy.”

Następne kroki

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
+48 32 784 1236