Visteon

Przeniesienie 250 dostawców do zintegrowanej sieci Dinet

Visteon to dostawca części samochodowych 1-go poziomu, który oferuje innowacyjne produkty wysokiej jakości. Visteon, który ma ugruntowaną reputację jako wiodący specjalista w zakresie sterowania klimatyzacją w samochodach, elektroniki i wyposażenia wnętrz samochodowych generuje 7,44 miliardów dolarów przychodów rocznie i zatrudnia około 24 000 pracowników. Firma, która obejmuje swoim zasięgiem Amerykę Północną, Azję i Europę szybko się rozwija i posiada zakłady produkcyjne, punkty sprzedaży i punkty serwisowe w 29 krajach. 

Poszukując sposobu eliminacji kosztów związanych z nieskutecznym systemem, Visteon postanowił zamknąć niemiecką usługę bramki B2B, która oferowała kluczowe łącze OFTP 2 umożliwiające połączenie europejskich dostawców z wewnętrznym systemem MRP umieszczonym w Stanach Zjednoczonych.   

Po ustaleniu daty zamknięcia Visteon zwrócił się do Data Interchange z prośbą o wymianę ich dotychczasowego systemu na niezawodne i oszczędne rozwiązanie, które ułatwi transfer 250 dostawców do zupełnie nowego systemu w ciągu zaledwie 12 tygodni.

Rozwiązanie Data Interchange

Data Interchange poleciła firmie zintegrowaną sieć Dinet celem zapewnienia łączności z 250 dostawcami za pomocą bezpiecznej wymiany danych EDI przez internet z wykorzystaniem protokołu OFTP 2. Data Interchange skontaktowało się dostawcami celem zebrania wszystkich niezbędnych danych niezwiązanych z EDI oraz danych technicznych. Następnie Data Interchange skonfigurowało rozwiązanie i przetestowało łączność, aby upewnić się, czy dane mogą być wymieniane w sieci w bezpieczny i wydajny sposób oraz w wielu formatach EDI.  

Korzyści

Dzięki rozwiązaniu Data Interchange Visteon mógł się komunikować ze wszystkimi partnerami handlowymi w różnych formatach EDI za pomocą jednego, bezpiecznego i zarządzanego połączenia. Wdrożenie rozwiązania przyczyniło się do znacznego obniżenia kosztów infrastruktury, co pomogło ponownie rozdysponować zasoby w innych podstawowych obszarach działalności oraz zwiększyć ogólną wydajność firmy.  

Data Interchange od samego początku wykazało się profesjonalnym podejściem do zarządzania projektem, przenosząc systemy firmy z miejsca, które miało zostać zlikwidowane bez przynoszenia straty firmie lub zakłócania jej działania.  

Przenosząc 250 dostawców do Dinet przed wyznaczonym terminem, Data Interchange przy pomocy jednego rozwiązania zapewniło ciągłość działań biznesowych, nie narażając przy tym partnerów handlowych na straty i tworząc miejsce dla nowych partnerów. Iain Dilliway, menedżer ds. IT w Visteon był pod wrażeniem sposobu zarządzania projektem. Skomentował to w następujący sposób: „Firma Data Interchange z powodzeniem wdrożyła nowe rozwiązanie OFTP 2 i przeniosła 250 dostawców mimo napiętych terminów. To naprawdę niezwykłe osiągnięcie!”

Następne kroki

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
+48 32 784 1236