Dostarczenie oferty usług w zakresie e-archiwizacji PAYE

Symatrix jest specjalistą od technologii i outsourcingu usług kadrowo-płacowych. Od implementacji najlepszych w swojej klasie systemów kadrowych i płacowych do oszczędnego zarządzania usługami i outsourcingu transakcji, wyjątkowe i "proste" podejście Symatrix umożliwia klientom firmy obniżenie złożoności rozwiązań i kosztów. Symatrix otrzymał dwukrotnie tytuł Oracle Applications Partner of the Year i jest jedną z największych firm stosujących rozwiązania Oracle HCM w Wielkiej Brytanii. Od założenia w 1999 roku firma dostarczyła ponad 1500 projektów kadrowych.  

Symatrix podjął decyzję o poszerzeniu zakresu swojej oferty handlowej o usługę elektronicznej archiwizacji danych płacowych (system PAYE) w imieniu swoich klientów w Urzędzie Podatkowym i Celnym jej Królewskiej Mości. Aby zapewnić bezpieczne połączenie z HMRC, wykonywać transformację danych i  wytrzymać duże obciążenie w szczytowych okresach w ciągu roku, Symatrix potrzebował nowego systemu.

Rozwiązanie Data Interchange

Symatrix skontaktował się z firmą Data Interchange po rekomendacji ze strony jednej ze współpracujących z nią firm rekrutacyjnych. Symatrix poszukiwał bezpiecznego, wewnętrznego rozwiązania, które byłoby dostępne za rozsądną cenę i pozwoliłoby firmie zachować elastyczność i kontrolę nad nowa ofertą usług. 

Data Interchange dostarczyło firmie rozwiązanie związane z e-archiwizacją PAYE, które łączyło w sobie usługi platformy Odex Enterprise do wymiany komunikatów i zarządzania łącznością w ramach zintegrowanej sieci Dinet. 

Po instalacji bezpośredniego połączenia z HMRC rozwiązanie Data Interchange umożliwiało zarządzanie w automatyczny i niezawodny sposób e-archiwizacją danych PAYE w HMRC w imieniu klientów Symatrix.

Korzyści

Dzięki zaproponowanej e-archiwizacji PAYE Data Interchange Symatrix mógł wymieniać dane PAYE z HMRC w bezpieczny i wydajny sposób. Korzystając z funkcji bezpieczeństwa i audytu platformy Odex, Symatrix zapewnił poufność informacji płacowych bez komplikowania procesu składania zgłoszeń w systemie PAYE.   

Na firmie, która wcześniej nie była obeznana z procesem automatyzacji EDI ogromne wrażenie wywarła łatwość użytkowania oraz osobiste wsparcie oferowane przez Data Interchange. Claire Milner, menedżer ds. BPO w Symatrix skomentowała to w następujący sposób: „Rozwiązanie jest bardzo proste w użytkowaniu, a wsparcie, które otrzymaliśmy po jego wdrożeniu było nieocenione.”  

 

Następne kroki

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
+48 32 784 1236