Scania

Scania, jeden z największych producentów samochodów ciężarowych na świecie, musiała zrezygnować ze swojego dotychczasowego, niemożliwego do utrzymania systemu EDI na rzecz nowoczesnego, skalowalnego rozwiązania B2B, które mogłoby w bezpieczny sposób dostarczać EDI przez internet za pomocą protokołu OFTP 2, stworzyć platformę do przyszłego rozwoju oraz dostarczyć platformę internetową do wymiany danych w systemie CAD/CAM dla ponad 1000 dostawców.

Rozwiązanie Data Interchange

Data Interchange dostarczyło firmie swoją flagową platformę B2B do integracji przedsiębiorstw o nazwie EPIC i na podstawie uzyskanych informacji o wymaganiach firmy stworzyło rozwiązanie, które dokładnie powielało zasady przetwarzania danych dotychczasowego sytemu. Data Interchange przeprowadziło weryfikację koncepcji i przez 12 miesięcy zarządzało dostarczeniem nowego rozwiązania, wdrożeniem i przeniesieniem do nowego systemu, rozdzielając całą procedurę na etapy, aby ograniczyć zagrożenie dla firmy. 

Korzyści

Dzięki nowemu narzędziu B2B Scania mogła przenieść wymianę danych EDI z dostawcami z kosztownych sieci ISDN oraz X.25 do internetu, co natychmiast zaowocowało obniżeniem kosztów i czasu komunikacji. Scania poprawiła widoczność swoich transakcji B2B i odnosi korzyści z posiadania rozwiązania, które należy do firmy.

Następne kroki

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
+48 32 784 1236