RPMI

Instalacja i nowa infrastruktura oraz poprawa bezpieczeństwa przy obniżonych kosztach

RPMI Limited to duża brytyjska firma zarządcza, która od 45 lat dostarcza wysokiej jakości rozwiązania swoim klientom. Firma jest w pierwszym rzędzie odpowiedzialna za zarządzanie programem emerytalnym w branży kolejowej. Zarządza również programem emerytalnym klientów wielu innych firm oraz aktywami o wartości wyższej niż 20 miliardów funtów.

Jako główna instytucja finansowa wypłacająca świadczenia emerytalne RPMI Limited regularnie wymienia pliki z Urzędem Podatkowym i Celnym jej Królewskiej Mości (HMRC).  Szukając możliwości aktualizacji swojego dotychczasowego systemu oraz ograniczenia kosztów, firma RPMI zwróciła się do Data Interchange z prośbą o pomoc w zakresie korzystania z rozwiązania dotyczącego archiwizacji PAYE EDI. 

Rozwiązanie Data Interchange

RPMI jest klientem Data Interchange od kilku lat, więc zwrócenie się do tej firmy z prośbą o dostarczenie rozwiązania dotyczącego archiwizacji PAYE EDI było naturalnym krokiem.  Data Interchange ustaliło, że głównym problemem RPMI jest dotychczasowa infrastruktura oparta o łącze ISDN.  Oznaczało to, że transmisja dużej liczby plików do HMRC była zarówno niebezpieczna, jak i zbyt czasochłonna, co wiązało się z wysokimi opłatami za połączenia.

Korzyści

Po wyeliminowaniu dotychczasowej infrastruktury opartej na łączu ISDN Data Interchange mogło znacząco obniżyć koszty poprzez likwidację łącza IDSN i eliminację opłat za połączenia z ISDN.  Rozwiązanie zwiększyło również bezpieczeństwo transmisji plików do HMRC i umożliwiło korzystanie z szybkiego połączenia internetowego, co poskutkowało szybszym transferem plików i umożliwiło tworzenie sprawniejszych i bardziej wydajnych procesów biznesowych dla RMPI, co miało kluczowe znaczenie dla dotrzymywania terminów dotyczących archiwizacji w systemie PAYE. 

Komentując nowe rozwiązanie PAYE EDI wdrożone w RPMI, Gu Penrose, starszy analityk w RPMI, był pod wrażeniem szybkości, profesjonalizmu i wiedzy, jaką dysponowała firma Data Interchange, co skomentował w następujący sposób: „Bez wahania poleciłbym ten nowy system”. Dodał również, że „Data Interchange zainstalowało, skonfigurowało i przetestowało system w szybki i profesjonalny sposób oraz zorganizowało świetne szkolenie na miejscu w firmie.”

Następne kroki

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
+48 32 784 1236