Nemak

Dostosowane do lokalnych potrzeb i zintegrowane rozwiązanie SAP dostarczone terminowo oraz przy niskich kosztach

Nemak to globalna firma z branży motoryzacyjnej zajmująca się produkcją głowic aluminiowych, bloków silników, ruchomych części przenoszenia napędu i elementów konstrukcji. W ciągu ostatnich 30 lat Nemak, który nieustannie inwestuje w badania oraz innowacje technologiczne zatrudnił ponad 20 00 pracowników, obejmując swoją działalnością 14 krajów i generując roczne przychody w wysokości 4,3 miliarda dolarów. 

Nemak, który zawsze dążył do tego, aby znajdować się w czołówce firm w swojej branży skontaktował się, wówczas jako JL French, z Data Interchange po wygraniu kontraktu na współpracę z Fordem w 2011 roku.  Poszukując rozwiązania OFTP, które ułatwiłoby firmie współpracę z Fordem Nemak zaczął korzystać z systemu Odex Enterprise oraz ze zintegrowanej sieci Dinet. Wprowadzenie tego rozwiązania nie tylko umożliwiło firmie bezpieczną i wydajną wymianę komunikatów EDI z licznymi partnerami handlowymi, ale również zapoczątkowało efektywną współpracę między Data Interchange a JL French.     

Rozwiązanie Data Interchange

Po udanej fuzji JL French z Nemak połączone firmy chciały ujednolicić swoje systemy i ponownie zwróciły się do Data Interchange z prośbą o pomoc w integracji różnych systemów EDI. W czerwcu 2013 roku rozpoczęły się prace nad rozwiązaniem dla firmy Nemak. Zostały one podzielone na dwie części i  były realizowane przez brytyjskie i hiszpańskie biura Data Interchange.  Oba biura Data Interchange zaoferowały elastyczne i profesjonalne rozwiązanie, przejrzały i zmapowały jednocześnie duże ilości informacji i zapewniły bezproblemowe przejście na nowy system.   

Wyzwaniem podczas konfiguracji opartej na połączeniu platformy do wymiany komunikatów Odex Enterprise i zintegrowanej sieci Dinet było to, że system SAP firmy Nemak był obsługiwany przez firmę zewnętrzną z siedzibą w Austrii. W związku z powyższym, podczas gdy Odex umożliwiał firmie kontynuowanie bezpośredniej komunikacji z jej aktualnymi klientami, tj. Ford, w sieci Dinet uwzględniono pozostałych partnerów handlowych firmy, którzy po fuzji nadal łączyli się z firmą przez inną sieć VAN.     

Stworzono połączenie między dokumentami EDI a językiem SAP poprzez opracowanie map tłumaczeń, którymi platforma Odex Enterprise zarządzała jako procesami obiegu dokumentów. Platforma Odex, która komunikowała się bezpośrednio z SAP za pomocą swojej macierzystej metody połączenia (tRFC) wykorzystującej element integracyjny Odex SAP, była następnie odpowiedzialna za wymianę wszystkich informacji z SAP w celu zamknięcia połączenia między zewnętrznym światem EDI a wewnętrznym systemem ERP.

Korzyści

Dzięki połączeniu dostarczonych funkcji Nemak mógł się komunikować ze wszystkimi partnerami za pomocą sieci Dinet lub bezpośrednich połączeń, a także integrować się z zewnętrznym SAP w trybie macierzystym za pomocą Idocs przy pełnej identyfikowalności i całkowitej kontroli nad procesami.   Jednocześnie Data Interchange zarządzała przejściem od poprzedniego dostawcy EDI do zintegrowanej sieci Dinet, nie zakłócając ciągłości przepływów EDI w firmie. Umożliwiło to połączenie rozwiązania i ruchu EDI w jednym dostawcy, dzięki czemu Nemak mógł w pełni wykorzystać najbardziej konkurencyjny model wyceny oferowany przez sieć Dinet.

Projekt został dostarczony w terminie i dzięki niemu Nemak w Hiszpanii mógł zacząć korzystać z korporacyjnego systemu SAP na początku 2014 roku.

Następne kroki

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
+48 32 784 1236