Ibiden

Rozwiązania EDI ze wsparciem szyte na miarę i dostosowane do potrzeb lokalnego rynku 

Ibiden to japońska firma z branży elektronicznej i ceramicznej, która została założona w 1912 roku. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości części samochodowych, tj. płytki drukowane, filtry cząstek stałych, specjalistyczne produkty węglowe i grafitowe. Ibiden, który jest pionierem na rynku wprowadza do swoich linii produktów najbardziej zaawansowane technologie. Obecnie firma zatrudnia ponad 11 000 pracowników, którzy pracują w 34 oddziałach na terenie 17 krajów.   
 
Ibiden jest cenionym klientem Data Interchange od czterech lat. W swojej japońskiej siedzibie w Ogaki firma zastosowała narzędzie Odex-Enterprise oraz rozwiązanie oparte na zintegrowanej sieci Dinet. Jednakże, skoncentrowanie całej technologii EDI w japońskiej siedzibie firmy oznaczało, że żądania zmiany protokołu lub mapy musiały być wysyłane do Japonii, ponieważ niemiecki oddział nie posiadał wystarczającej wiedzy, aby wprowadzać zmiany samodzielnie.        

Rozwiązanie Data Interchange 

W wyniku tego procesu żądania zmiany niemiecki oddział firmy Ibiden często miał trudności ze spełnieniem oczekiwań lokalnych partnerów handlowych firmy.  Próbując ujednolicić procesy EDI, Ibiden zwrócił się z prośbą o wsparcie do Data Interchange o implementację ich dotychczasowego rozwiązania w niemieckiej filii celem zapewnienia krótszego czasu reakcji na lokalne rynki i potrzeby lokalnych partnerów handlowych. 
 
Data Interchange dostarczyło kompletny system wewnętrzny i wprowadziło rozwiązanie oparte na systemie Odex Enterprise z uszytym na miarę pakietem usług zarządzania, dzięki którym niemiecka firma mogła przetwarzać swoje własne żądania. Przy pomocy zaawansowanych funkcji systemu Odex w zakresie mapowania i przetwarzania Data Interchange wprowadziło i zmapowało dotychczasowych niemieckich partnerów handlowych firmy oraz dostosowało technologię EDI do potrzeb niemieckiego oddziału.         

Korzyści  

Dzięki wewnętrznemu rozwiązaniu zgodnemu z wymogami firmy Data Interchange mogło następnie zaoferować firmie Ibiden pomoc i wsparcie techniczne poprzez comiesięczny zdalny dostęp do systemu i zaplanowane sesje konserwacji. Eliminując potrzebę posiadania dostępu do drogiej wiedzy fachowej i infrastruktury, Data Interchange usprawniło procesy biznesowe firmy Ibiden, zarządzając rozwiązaniem i obniżając koszty związane z przydziałem zasobów oraz zapewniając ciągłość działań biznesowych firmy.   
 
Frank Scheffler, kierownik ds. opieki nad klientem w oddziale IBIDEN Europe B.V. Stuttgart był pod wrażeniem wprowadzonego rozwiązania i skomentował je w następujący sposób: „Od momentu przekazania zaawansowanej administracji i procesu wdrażania partnerów firmie Data Interchange czas reakcji na żądania nowych partnerów handlowych uległ znacznemu obniżeniu, co pozytywnie wpłynęło na relacje z nimi.”

  

Następne kroki

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
+48 32 784 1236