Niezawodne środowisko EDI doprowadziło do automatyzacji procesów biznesowych w różnych obszarach łańcucha dostaw

Lys Fusion Poland sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych dla motoryzacji. Ich problemem było brak zintegrowanego  systemu ERP z EDI co doprowadzało do  wysokich kosztów i błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych.

Dostarczyliśmy rozwiązanie, które pozwoliło na pełną integrację procesów biznesowych poprzez stworzenie  interfejsu w formacie systemu ERP i transformację komunikatów partnerów handlowych w tym samym formacie. Cała  komunikacja została implementowana w  DINET VAN migrując w nim poprzednie Edi dostarczane przez ich dostawcę  ERP.

Obecnie Lys Fusion Poland sp. z o.o. posiada kompletnie zintegrowane i zautomatyzowane EDI. Nastąpiła redukcja błędów i zwiększenie dokładności dzięki wyeliminowaniu wielokrotnego wprowadzania  tych samych danych do systemów informatycznych. Procesy biznesowe są wykonywane automatycznie przez komputer co prowadzi do znacznych  oszczędności czasu i  pieniędzy. Wynikiem tego jest, że przez ostatnie 2 lata firma wzrosła  od 110 do 240 pracowników i implementowała do środowiska  EDI 16 nowych partnerów handlowych.

Następne kroki

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
+48 32 784 1236