Fenmarc 

Zapewnienie niezawodności strategii zamówień dokładnie na czas (ang. just in time, JIT) za pomocą systemu EDI

Fenmarc to duży i wiodący dostawca wysokiej jakości świeżych produktów. Firma, która posiada swoją siedzibę w Anglii Wschodniej hoduje, obrania, pakuje i dostarcza szeroki asortyment ziemniaków i warzyw do największych supermarketów i hurtowni na terenie Wielkiej Brytanii. Fenmarc generuje roczną sprzedaż na poziomie ponad  80 milionów funtów, dostarczając swoje produkty do kilku dobrze znanych firm, które regularnie zamawiają duże ilości produktów i często robią to z krótkim wyprzedzeniem. 

Firma znajdowała się pod coraz większą presją ze strony klientów, którzy nalegali, aby wdrożyła system EDI w celu poprawy współpracy. Fenmarc szukał wiarygodnego rozwiązania, które mogłoby wesprzeć proces składania zamówień dokładnie na czas, który odgrywa kluczową rolę w tej branży.

Proces składania zamówień dokładnie na czas, który opiera się głównie na prognozach, pomaga firmie Fenmarc sprostać wyzwaniom związanym ze zmiennym popytem na produkty rolne oraz zapewnić ograniczenie do minimum liczby produktów nietrwałych. Proces ten przyczynia się do zwiększenia wydajności firmy i obniżenia kosztów zapasów, a także do zmniejszenia ilości odpadów, ponieważ produkty są zamawiane tylko w sytuacji, gdy są potrzebne. 

Rozwiązanie Data Interchange

Aby spełnić wymagania firmy w tym zakresie, Data Interchange wdrożyło zintegrowane rozwiązanie biznesowe o nazwie Odex Enterprise, dzięki któremu firma zintegrowała zamówienia od klientów z wewnętrznym systemem ERP. Data Interchange wdrożyło również zintegrowaną sieć Dinet,  aby zapewnić bezpieczne połączenie z klientami firmy Fenmarc przy pomocy jednego połączenia z siecią Dinet.

Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu Fenmarc mógł otrzymywać zamówienia od klientów w czasie rzeczywistym, przy czym napływały one bezpośrednio do wewnętrznego systemu, dzięki czemu nie było konieczności wprowadzania dodatkowych danych. Dzięki natychmiastowemu dostępowi do dokładnych informacji o zamówieniach i prognozach firma mogła zapewnić klientów, że będzie w stanie zrealizować ich zamówienia, jednocześnie przechowując zapasy na minimalnym poziomie.  

Korzyści

Fenmarc jest cennym klientem Data Interchange od 15 lat. Rozwiązanie wprowadzone w firmie ewoluuje razem z firmą i pomogło wzmocnić jej relacje klientami poprzez dostosowanie się do ich zmieniających się potrzeb, o czym klienci często informują firmę z krótkim wyprzedzeniem. Paul Bower, kierownik ds. IT zaobserwował, że „największą korzyścią jest to, iż dzięki oprogramowaniu Data Interchange udało nam się zbudować wysoki poziom zaufania, zarówno wewnątrz firmy, jak i w relacjach z naszymi klientami.”

Fenmarc zwiększył również swoją wydajność i poczynił znaczne oszczędności w kosztach dzięki ograniczeniu ilości odpadów z nadwyżek zapasów, a także obniżył koszty zapasów. Obecnie firma może szybko przetwarzać duże zamówienia składane z krótkim wyprzedzeniem. Paul Bower podsumował korzyści związane z wprowadzeniem rozwiązania w następujący sposób: „Rozwiązanie Data Interchange umożliwiło na pełną integrację EDI przy jednoczesnej poprawie odporności, elastyczności i kontroli.”

 

Następne kroki

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
+48 32 784 1236