Clarton Horn

Zapewnienie ciągłości podstawowej działalności dzięki profesjonalnym i terminowym usługom

ANa początku 2009 roku firma międzynarodowa Bosch z branży inżynierii i elektroniki postanowiła sprzedać swój hiszpański zakład produkcyjny firmie Clarton Horn. Wkrótce Clarton Horn stał się wiodącą firmą motoryzacyjną w zakresie produkcji klaksonów samochodowych. Firma jest położona w malowniczej prowincji hiszpańskiej o nazwie La Carolina, a jej zdolność produkcyjna od momentu przejęcia przekroczyła 150 milionów klaksonów.

Po przejęciu w 2009 roku Clarton Horn przez ograniczony okres czasu korzystał z usług wymiany danych EDI oferowanych przez firmę BOSCH będącą jej poprzednim właścicielem. Po upływie tego okresu firma musiała znaleźć nowego dostawcę usług. Wymiana danych EDI to kluczowa usługa dla Clarton Horn. Dlatego firma musiała pilnie znaleźć nowego dostawcę. Clarton Horn poszukiwał lokalnego dostawcy, który zaoferowałby firmie rozwiązanie umożliwiające bezproblemową ekspansję w przyszłości. Czas naglił, ponieważ dostawca musiał być znaleziony przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy na usługi EDI.   

Firma Data Interchange skonsolidowała usługi EDI Clarton Horn w jedno rozwiązanie przy pomocy platformy do wymiany komunikatów Odex Enterprise. W ciągu zaledwie 4 miesięcy wdrożono zupełnie nowy system, w którym zintegrowano wszystkich dotychczasowych partnerów handlowych.  Dzięki podłączeniu systemu EDI do globalnej platformy do przesyłania komunikatów w ramach zintegrowanej sieci Dinet Clarton Horn mógł się łączyć ze wszystkimi klientami za pomocą  z jednego połączenia.

Korzyści

Firma Data Interchange od początku do końca zarządzała projektem w profesjonalny sposób i zajęła się wszystkimi aspektami związanymi z implementacją, dzięki czemu Clarton Horn mógł się całkowicie skupić na działaniach biznesowych. Ponadto, dzięki wdrożeniu nowego systemu SAP zintegrowanego z EDI w ciągu zaledwie 4 miesięcy Data Interchange zapewniła firmie sprawne przejście na nowy system oraz ciągłość działań biznesowych w miesiącach poprzedzających rozwiązanie ich dotychczasowej umowy na usługi EDI.

Komentując sukces Data Interchange David Gonzalez, menedżer ds. EDI oraz IT w Clarton Horn powiedział: „Dzięki wiedzy i rozwiązaniom firmy Data Interchange osiągnęliśmy cel, który wydawał się nierealny.”

Następne kroki

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
+48 32 784 1236