Rozwiązanie problemów z rosnącą bazą partnerów handlowych i ograniczenie kosztów operacyjnych EDI

Firma Cikautxo powstała w 1972 roku jako część Mondragon Corporation i specjalizuje się w produkcji komponentów motoryzacyjnych z tworzyw sztucznych i gumy. Firma zatrudnia ponad 80 000 pracowników na całym świecie i jest jedną z największych spółdzielni na świecie.

Cikautxo jest aktywne w różnych branżach i posiada rosnącą bazę klientów  w wielu sektorach, tj. motoryzacja, produkty biomedyczne, artykułów gospodarstwa domowego czy materiały. Firma prowadzi działalność na poziomie międzynarodowym i nadal szybko się rozwija.

Podczas ekspansji na innych rynkach Cikautxo miało coraz więcej problemów ze skuteczną współpracą z rosnącą bazą klientów. Poprzedni system EDI był nieelastyczny i nie był w stanie spełnić wymagań klientów w zakresie EDI, co odbijało się na relacjach z nimi. Firma szukała narzędzia, dzięki któremu mogłaby szybko reagować na zmieniające się wymagania klientów w zakresie EDI oraz poradziłaby sobie z szybko rosnącą liczbą partnerów handlowych.

Rozwiązanie Data Interchange

Poszukując skutecznego i elastycznego rozwiązania, Cikautxo zwróciło się do firmy Data Interchange, która zaproponowała zastosowanie rozwiązania pośredniczącego EDI o nazwie Odex Enterprise. Dzięki Odex Enterprise firma mogła w bezpieczny sposób wymieniać pliki EDI dowolnego formatu ze swoimi klientami. Przez kilka tygodni zespół Data Interchange ciężko pracował, aby stworzyć wszystkie mapy transformacji danych w celu konwersji danych między systemem ERP Cikautxo, systemem GEMINIX i formatami EDI swoich klientów.

Kiedy to przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, firma Cikautxo postanowiła również podłączyć się do zintegrowanej sieci Dinet Data Interchange, aby zaoferować swoim partnerom handlowym przyszłościowe rozwiązanie połączeniowe.  Dzięki sieci Dinet firma potrzebowała tylko jednego podłączenia do sieci, aby nawiązać łączność ze wszystkimi klientami.

Korzyści

Dzięki rozwiązaniom i pomocy Data Interchange firma Cikautxo nawiązała stosunki handlowe z ponad 90% swoich klientów za pomocą jednej wewnętrznej platformy umożliwiającej zarządzanie wymianą danych EDI. Cikautxo zaoszczędziło również 85% na kosztach operacyjnych związanych z EDI i mogło w aktywny sposób kontynuować swoje plany ekspansji, wiedząc, że rozwiązanie Data Interchange poradzi sobie z przyszłym rozwojem firmy. 

Susana Moreno, koordynatorka ds. EDI w Cikautxo była pozytywnie zaskoczona stopniem automatyzacji działań, jaki oferowało rozwiązanie Data Interchange. Skomentowała to w następujący sposób: „Mając na uwadze liczbę naszych partnerów handlowych oraz różnice między ich wymaganiami, nasz zespół wkłada zaskakująco minimalny wkład w utrzymanie relacji z nimi.”   

Podsumowując sukces związany z wdrożeniem rozwiązania Data Interchange w firmie Epi Vega, menedżer ds. IT w Cikautxo, powiedział, że „z pomocą Data Interchange Cikautxo może spełnić wszystkie wymagania naszych klientów.”

Następne kroki

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
+48 32 784 1236