Bolgers

Wydajny i niezawodny system EDI w celu ułatwienia łączności z licznymi partnerami handlowymi

Bolgers to największy producent wyrobów z blachy w Irlandii, który dostarcza swoje produkty takim wiodącym firmom jak Perkins Engines, Caterpillar, FG Wilson czy BAE Systems. Bolgers generuje przychody w wysokości powyżej 10 milionów funtów rocznie i ostatnio otrzymał prestiżową nagrodę Limerick Chambers. Firma prowadzi ekspansję międzynarodową, a jej pozycja w branży jest coraz silniejsza.    

W związku z różnymi oczekiwaniami klientów w zakresie zgodności z systemem EDI Bolgers potrzebował niezawodnego systemu do przyjmowania prognoz i informacji o zamówieniach oraz do dostarczania informacji o dostawie. Poprzedni system nie był wystarczająco zautomatyzowany i często wymagał ręcznej interwencji, w związku z czym jeden z największych klientów firmy polecił jej skorzystać z pomocy Data Interchange.

Rozwiązanie Data Interchange

Po szybkim zapoznaniu się z systemami i procesami biznesowymi firmy Bolgers Data Interchange skonsolidowało swoją usługę wymiany danych EDI w pojedyncze rozwiązanie przy pomocy platformy do wymiany komunikatów Odex Enterprise. Dzięki rozwiązaniu Data Interchange, które zintegrowało wszystkie dotychczasowe połączenia z partnerami handlowymi firma Bolgers może wysyłać i otrzymywać zamówienia elektroniczne od wszystkich partnerów handlowych w bezpieczny i skuteczny sposób. Ponadto, dzięki podłączeniu systemu EDI do globalnej platformy do przesyłania komunikatów w ramach Zintegrowanej sieci Dinet Bolgers mógł korzystać z jednego połączenia ze wszystkimi klientami.

Korzyści

Dzięki rozwiązaniu Data Interchange firma Bolgers w znaczący sposób ograniczyła ręczne przetwarzanie oraz obniżyła koszty, wykorzystując zasoby w firmie w bardziej wydajny sposób. Po pełnym zautomatyzowaniu obiegu dokumentów Bolgers mógł ograniczyć zbędne błędy ludzkie oraz zwiększyć wydajność procesów biznesowych.   

Bolgers uzyskał również dostęp do długotrwałych prognoz, dzięki czemu firma mogła dokładniej planować swoje działania. Dzięki tym nowym informacjom Bolgers mógł poprawić swoją wydajność, gdyż firma uzyskała cenny wgląd w przyszłe wymagania swoich partnerów handlowych.  

Catherine McAuliffe, dyrektor finansowy w Bolgers, była pod wrażeniem zmian, które wprowadziła firma Data Interchange i skomentowała to w następujący sposób: „Ich wiedza oraz sugestie dotyczące sposobu analizy naszych procesów i systemów celem dostarczenia odpowiedniego rozwiązania EDI okazały się bezcenne.” Podsumowując swoja wypowiedź, Catherine dodała: „Bez wahania poleciłabym firmę Data Interchange jako dostawcę rozwiązań EDI.”

Następne kroki

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
+48 32 784 1236