Aludec

Elastyczne i aktywne rozwiązanie wspierające szybką ekspansję firmy

Firma Aludec Saxonia została założona w 1984 roku w Vigo w Hiszpanii i specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości części do samochodu. Bazując na takich surowcach jak żywica czy czarne PVC, Aludec wykorzystuje wyrafinowane techniki sitodruku do produkcji pierwszej klasy naklejek, etykiet i części funkcjonalnych.      

W obliczu rosnącego globalnego zapotrzebowania na swoje produkty Aludec musiał dostosować procesy biznesowe tak, aby odzwierciedlały one coraz bardziej zróżnicowane wymagania rosnącej liczby partnerów handlowych w zakresie EDI. Aludec zwrócił się do firmy Data Interchange w poszukiwaniu rozwiązania, które byłoby wystarczająco elastyczne, aby umożliwiało firmie bezpośrednie reagowanie na zróżnicowane wymagania klientów oraz dostosowanie do przyszłego wzrostu.   

Rozwiązanie Data Interchange

Na początku Data Interchange wdrożyła zintegrowaną platformę biznesową Odex Enterprise, która mogła się łączyć z wewnętrznymi systemami firmy, umożliwiając wymianę wiadomości w różnych formatach EDI z licznymi partnerami handlowymi.

W miarę rozwoju firmy rozwiązanie to zostało udoskonalone i zmodyfikowane, dzięki czemu Aludec poradził sobie z rosnącą liczbą partnerów handlowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów i obniżania wydajności. Udało się to osiągnąć poprzez zastosowanie bardziej zaawansowanych metod organizacji pracy, wprowadzenie bardziej bezpiecznych połączeń i zwiększenie ich liczby, a także poprzez integrację rozwiązania biznesowego dla przedsiębiorstw o nazwie Epic oraz mechanizmu przesyłania komunikatów w ramach zintegrowanej sieci Dinet.        

Korzyści

Aludec odnotował liczne korzyści, tj. obniżenie kosztów fakturowania w systemie EDI czy podwojenie intensywności ruchu w EDI przy kosztach niższych o 20% w porównaniu z dotychczas eksploatowanym systemem.

Firma Aludec zachowała pełna kontrolę nad swoimi systemami, a Data Interchange było odpowiedzialne za usprawnienie procesów biznesowych firmy i dostarczenie stabilnej platformy do przyszłej ekspansji firmy.   

Daniel Rico, menedżer ds. logistyki w firmie Aludec, w następujący sposób podsumował wpływ rozwiązania na rozwój firmy: „Firma Data Interchange pomogła nam w rozwoju naszej firmy, wnosząc do niej swoje rozwiązania i profesjonalne podejście.”


 

Następne kroki

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
+48 32 784 1236